Nasza strona korzysta z plików cookies ("ciasteczek") w celu zapewnienia prawidłowego jej działania oraz analizowania ruchu sieciowego. Przeglądając tę witrynę wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek.

Drodzy i Drogie,
Dzisiejszy post jest wprowadzeniem do serii związanej z katolicyzmem. Kim są katolicy? Co wyznają? Ilu ich jest? Najlepiej zacznijmy od tego, jak powinniśmy rozumieć sam katolicyzm.
Jest on wyznaniem chrześcijańskim oraz postawą światopoglądową i społeczno-moralną. Termin ten oznacza również ogół zasad wiary i życia religijnego, do których odwołuje się Kościół katolicki, uznający prymat biskupa Rzymu nad całym Kościołem, dogmat o jego nieomylności (odnoszący się do spraw dotyczących wiary i obyczajów tylko w sprawie nauczania ,,ex cathedra" np. ustanowienie dogmatów o Wniebowzięciu NMP bądź Niepokalanym Poczęciu NMP), rzeczywistą obecność Pana Boga w Najświętszym Sakramencie, ofiarny charakter Mszy świętej i bóstwo Jezusa Chrystusa, jako drugiej Osoby Trójcy Przenajświętszej. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Ortodoksyjnych Kościołów Wschodnich (głównie Cerkiew prawosławna) i Kościołów protestanckich. Kościół katolicki (z grec. katholikos – powszechny) uważa siebie za jeden, święty, powszechny i apostolski. W Kościele katolickim wyodrębnia się dominujący pod względem liczebności Kościół łaciński (zwany również Kościołem rzymskim lub zachodnim) oraz Katolickie Kościoły wschodnie, które mimo liczby i różnic między nimi ujmowane są wspólnie ze względu na swą niewielką liczebność. Kościoły katolickie zachowują jedność w zakresie doktryny, natomiast różnią je obrzędy liturgiczne oraz organizacja hierarchiczna i kanoniczna. W związku z tym, że Kościół łaciński przewyższa zdecydowanie swoją liczebnością inne Kościoły katolickie, często błędnie utożsamiany jest on z Kościołem katolickim w ogóle.
Katolikiem nazywamy człowieka ochrzczonego w Kościele katolickim, podzielającego wiarę tego Kościoła. Jest nim zarówno niemowlę, jak i człowiek u schyłku swego życia, małżonek i ksiądz, profesor czy też pracownik fizyczny. Katolik jest człowiekiem, który przyjmuje, że Bóg wyciąga ku niemu rękę, mówi do niego przez Słowo zawarte w Piśmie Świętym, spotyka się z nim w sakramentach świętych, a wreszcie razem z wierzącymi tworzy Kościół, wspólnotę, na czele której stoi papież jako następca św. Piotra.
Według Rocznika Papieskiego w 2011 roku na świecie katolicyzm wyznawało nieco ponad 1,2 mld ludzi. Liczba ta plasuje katolicyzm jako wyznanie na pierwszym miejscu pod względem liczebności wyznawców – przed sunnickim odłamem islamu, a drugim – po islamie jako całej religii, wliczając wszystkie jej odłamy. Oprócz księży, niektórzy wierni pełnią specjalne posługi w Kościele: akolitów oraz lektorów, ponadto istnieje odrębne powołanie zakonne do życia wyłączonego z biegu codzienności, gdzie swój czas oddaje się wyłącznie do dyspozycji chwały Bożej. Jak już wcześniej wspominaliśmy, w Kościele katolickim najwyższa władza należy do papieża. Lokalnie władza nad diecezją spoczywa na biskupie diecezjalnym, następnie metropolitach i krajowym kolegium biskupów – episkopacie.
Wasza Akcja Kapibara
Opracowanie: Marysia Kolad
Zobacz też: