Nasza strona korzysta z plików cookies ("ciasteczek") w celu zapewnienia prawidłowego jej działania oraz analizowania ruchu sieciowego. Przeglądając tę witrynę wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek.

Jak powstał stereotyp Polaka - katolika? – rys historyczny.
Idea ścisłego powiązania polskiej kultury i tożsamości z religią katolicką miała charakter zarówno religijny, jak i polityczny. Państwa wrogie Rzeczypospolitej w XVII wieku – prawosławna Rosja i Kozacy, luterańska Szwecja oraz muzułmańska Turcja – reprezentowały kompletnie inne podejście do wolności religijnej. Kolejne klęski Rzeczypospolitej zaczęto tłumaczyć jako karę Bożą za panującą wówczas w ojczyźnie Reja i Kochanowskiego, tolerancję religijną. W czasach rozbiorów w większości katolickim społeczeństwie polskim w wyniku oporu przeciw tradycyjnemu rosyjskiemu prawosławiu i pruskiemu protestantyzmowi ukształtował się stereotyp przynależności narodowej uzależnionej od wiary katolickiej. Wyznawanie jej uznawane było za cechę polskiego charakteru narodowego. W dwudziestoleciu międzywojennym stereotyp Polaka – katolika:
  • sprzyjał łączeniu katolicyzmu z nacjonalizmem,
  • wzmagał niechęć i wrogie postawy mniejszości narodowych, szczególnie na tzw. Kresach Wschodnich,
  • wpływał hamująco na integrację bardzo zróżnicowanych wyznaniowo obywateli II Rzeczypospolitej.
Za czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nabrał on charakteru antykomunistycznego. W dzisiejszych czasach stereotyp Polaka – katolika wygląda kompletnie inaczej – raczej nie kojarzy się już nikomu z tolerancją, a wręcz z postawą skrajnie ksenofobiczną. Ludzie często łączą wyznawców Chrystusa z ultrakonserwatywnymi, "moherowymi beretami" i ciągłym odmawianiem różańca, mierząc całą tę grupę jedną miarą i zapominając o tym, iż wiara to nie tylko ciągła modlitwa czy też chodzenie do kościoła, ale i budowanie osobistej więzi z Bogiem i życie w miłości do Boga i bliźnich na co dzień, a także ogromna radość z wyznawania jej zasad. Musimy pamiętać, że społeczność Kościoła jest ogromna, tworzy ją wielu ludzi o wielu różnych poglądach, a wrzucanie ich do jednego worka jest bardzo krzywdzące.
Zobacz też: